இசையும் நீயும்

வியாழன், 24 பிப்ரவரி, 2011


உனக்கு பிடித்த பாடல்களை 
கேட்கும் ஒவ்வொரு முறையும்
நீ முதல் நாள் சொன்ன விதத்தை 
மீண்டும் ஒருமுறை நினைவில் ஓட்டிப் பார்க்கிறேன்.. 

என் மனம் என்ன நினைக்கும் என்று 
நான் சொல்லாமலே அறிந்து கொள்ளும் உன் மனம்..

   வானம் பார்த்திருக்கும் வேளையில் 
   நான் இரவானால் நீ நிலவாகிறாய்.. 
   நீ நிலவானால் நான் இரவாகிறேன்.. 

  பித்துப் பிடித்து அலையும் மனதின் தாகம் 
  உன்மத்தத்தால் மட்டுமே தீர்க்கக் கூடியது அன்பே.. 
  உன் விழிகள் சிந்தும் புன்னகையை 
  என் விழிகள் ஏந்திக் கொள்ளும்.. 

  உன்னிடம் குழ்ந்தை போல அடம்பிடிக்கும் 
  என் காதல் மனதை 
  உன் காதலின் மனதால் 
  தூக்கி அணைத்துக் கொள்வாய்..  

  ஒற்றை இறகாய் காற்றில் பறக்கும் என்னை 
  உந்தன் சிறகில் வாங்கிக் கொள்வாய்.. 

  ஊரறிய மழையாய்  வந்து போகிறாய்.. 
  நானறிவேன் நீதான் என.. 
  துளியாய் தீண்டி கடலாய் 
  பெருக்கெடுக்கச் செய்வாய்... 
  மீண்டு நானொரு துளியாய் மாறி 
  உன்னைக் கடலாக்குவேன்.. 

  எனக்குப் பிடித்த யாவும் நீயாவாய்.. 
  உனக்கு பிடித்த யாவும் நானாவேன்.
 (எனக்குப் பிடித்த பாடல் அது உனக்கு பிடிக்குமே - ஜுலி கணபதி )


எப்போதுதான் என்னை சந்திக்க போவதாய் உத்தேசம் ?
எப்போதுதான் என் பேச்சை கேட்கப் போவதாய் எண்ணம்? 
உன் நினைவுகளில் தினம் பிறந்து தினம் இறந்து 
என் நாட்கள் நகர்கிறதே நீ அறிவாயா? 
அறிந்தும் நெருங்காமல் நகர்வாயா? 

என் மீதான கோபம் இன்னும் உனக்குள் இருக்கிறதா?
என் மீதான காதல் இன்னும் வெளியே 
சொல்ல மறுக்கிறதா? 

நீ ஒருவார்த்தை சொன்னாலும் உன் உள்ளம் அறிவேன் 
நீ ஒருபார்வை பார்த்தாலும் உன் காதல் அறிவேன். 

நீ நிழலில்லை.. நான் நிஜமில்லை.. 
நீ நிஜமானாய் .. நான் நிழலானேன்.. 

உந்தன் அருகிலே வாழ்ந்திடவே.. 
எந்தன் மனமும் துடிக்கிறதே.. 
உந்தன் பார்வையில் வாழ்ந்திடவே 
எந்தன் ஜீவனும் முயல்கிறதே.. 

நீ அழகான ரசிகன் தான் அதை நான் அறிவேன்..
நீ அறிவான கலைஞன்தான்  அதை நான் உணர்வேன்..

என் மயக்கம் தீர உன் தயக்கம் தீர்த்து 
என் கண்ணீரை துடைக்கின்ற விரலாய் வாராய்.. 
என் கலக்கம் போக உன் பழக்கம் நீள 
என் கனவொன்றை நிஜமாக்க கண்ணே வாராய்.. 

நீ வரும் பாதை பார்த்தேதான் என் மனம் ஏங்குதே 
நீ தரும் போதை ஒன்றைத்தான் உயிர் தினம் கேக்குதே 
நீ அச்சம் இன்றி என் அன்பைத் தீண்டு.. 
மிச்சம் இன்றி என் கவலை தீரும்.. 

அன்பு ஒன்றுதான் நமக்கிடையில் 
அந்த ஒன்றுதான் உயிர்பசியே.. 
அந்த ஒன்றைத்தான் எனக்கு தந்திட வா.. 

அன்பு ஒன்றுதான் உலகமடா 
அன்பு ஒன்றுதான் கலகமடா 
அன்பு ஒன்றுதான் நிலைக்குமடா நீ வா.. 
(எப்ப நீ என்ன பாப்ப - காளை)

என்னவனே நீ ரசிகன்தான் 
என்னவனே நீ வசீகரன் தான் 
என்னவனே நீ எனக்கேதான் 

உன்னைப் பார்த்த நொடியில் எந்தன் 
நினைவில் புகுத்திக் கொண்டேன்.. 
நீ பேசிய நொடியில் உன்னை எந்தன் 
மனதில் இருத்திக் கொண்டேன்.. 

எத்தனை ஆண்களை தினமும் பார்க்கிறேன்.. 
நீ மட்டும் விதிவிலக்கு.. 
எத்தனை வேலை இருந்தபோதும் 
மனமெங்கும் உன் கிறுக்கு.. 

என்னை ஓர் குழந்தையாய் மாற்றினாய் 
உந்தன் சிரிப்பில் 
என்னை ஓர் குமரியாய் மாற்றினாய் 
உந்தன் நினைப்பில் 

எனக்குள் புயலும் அமைதியும் தருதே 
உந்தன் ஒரு வார்த்தை 
எனக்குள் அழகும் அறிவும் தருதே 
உந்தன் ஒரு பார்வை 

அன்பாய் நீயும் நெருங்குகிறாய் 
அனலாய் நீயே மாறுகிறாய் 
எதுவாய் என்னை மாற்றிடுவாய் ?
முன்கூட்டி சொல்வாயா?

எந்தன் விருப்பம் சொல்லியபின்னே 
இன்னும் ஏன் மௌனம்? 
உந்தன் விருப்பம் எதுவோ அதுவே 
எந்தன் பெருவிருப்பம்.. 

நட்புக்குள் காதல் பூத்திடும் போது 
அதன் மனம் அழகூட்டும் 
காதலை நீயும் தீண்டிடும் போது 
உயிருக்குள் அனல் பூக்கும் ...

உன்னை எனக்குள்ளே தைத்து நானும் ஒளிந்துடுவேன் 
என்னைக் கண்டே பிடிக்க உன்னை கெஞ்சிடுவேன்.. 
இருவரும் இணைந்தே தேடிடுவோம்.. 
இருவரும் இணைந்தே கண்டடைவோம் 
இருவரும் இணைந்தே வாழ்ந்திடுவோம் 
காதல்தான் இருக்கிறதே.. 
( மன்மதனே நீ கலைஞன்தான் - மன்மதன் )

சொன்னால்தான் தருவியா?
சொல்லாமல் வருவியா?
காதல் தவிக்கின்றதே 
எனக்குள்ளே காயங்கள் ஆறுகிற காலங்கள் 
அருகினில் தெரிகின்றதே 
உந்தன் முன்னே சிரித்து நான் கதைக்கின்ற போதும் 
எனக்குள் கண்ணீரடா.. 
எந்தன் மனம் இரும்பு என நான் சொன்ன போதும் 
காந்தம் நீதானடா.. 
ஒரு வார்த்தை உன் குரலில் நான் கேட்காமல் தான் 
தினமும் அழுதேனடா.. 

ஆயிரம் ஆண்களைக் கடந்தவள் - இன்னும் 
ஆயிரம் ஆண்களைக் கடப்பவள் - ஆனால் 
உன் போல் தோன்றாதடா.. 
நான் தினமும் பேசத் துடிக்கிறேன் - ஆனால் 
உன்னிடம் சொல்ல தவிக்கிறேன்.. - உனக்கு 
என்னிலை புரியாதாடா.. 
ஒருமுறை நீயும் ஒரு பெண்ணாக மாறி 
எந்தன் வலி வாங்கடா.. 
அதுவரை உனக்கு நான் என்சொல்லக் கூடும் 
உந்தன் வழி பாராடா..
ஒரு காதல் ஒரு வாழ்க்கை 
இதை எப்போதறிவாய்..
அந்த நாளுக்காய் காத்திருப்பேன்..

ஒரு காதலை சொல்வது என்பது 
ஒரு போருக்கு செல்வதை போலது.. 
என்றே நானும் அறிந்தேனடா.. 
ஒரு காதலை ஏற்பது என்பது 
ஒரு புதிய உயிரை போலது 
என்றே நீயும் உணர்வாயடா..
நால்திசை எங்கும் நான் நடமாடினாலும் 
என் திசை நீதானடா.. 
இன்னிசை எது வந்து எனை தீண்டினாலும்  
இதயத்தின் இசை நீயடா.. 
ஒரு பார்வை ஒரு வார்த்தை 
அட போதுமே 
என் காதல் சுகமாகுமே.
(சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் - சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்)

என் இரவுகளின் காதலனே 
என் இதயத்தின் காவலனே 
என் சிறு சிறு ஆசைகள் எல்லாம் 
உன் சேவைக்காக காத்திருக்கின்றன.. 
உன் சிறு சிறு கோபம் எல்லாம் 
என் மோகத்தின் முன் சிதறுகின்றன.. 

வண்ண வண்ண கனவுகள் எனக்குள் 
என்னவென்று  கேட்கிறாய் அதற்குள் 
பொறுத்திரு சொல்கிறேன் 

ஒன்று ஒன்றாய் சொல்லிட எனக்கும் 
ஒவ்வொன்றாய் செய்திட உனக்கும் 
நேரம் வரும் சொல்கிறேன்.. 

என் கன்னம் பிடித்து நெற்றி முடி கோதி
இதழோடு  இதழ் சேர்ப்பாய்.. 
தூக்கத்தில் நானும் உளறிடும் போது 
புன்னகைத்து முத்தமிடுவாய்.. 


என் காதல் ராகம் உனக்குள்ளே இசைப்பேன்.. 
என் தாகம் யாவும் உனக்குள்ளே சேர்ப்பேன்.. 
புதிதாய் தினம் பிறப்பேன் 
உன் காதின் ஓரம் இரகசியம் சொல்வேன்.. 
உன் ஆயுள்வரை அவசியம் வாழ்வேன்.
உனக்கு முன் இறப்பேன்.. 

எனக்கொரு எல்லை எதற்குமே இல்லை 
நாம் காதலில் எல்லை இல்லை.. 
உனக்கொரு தொல்லை என்றுதான் என்னை 
நினைத்திட்டால் என் உயிர் இல்லை.. 

உனக்கொரு பிள்ளை நானென என்று 
உன்னிரு கண் சொல்ல.. 
எனக்கொரு பிள்ளை நீதானென்று 
என்னுயிர் உனைத் தாங்க.. 
சிநேகிதனே சேர்ந்திரு ..
எனக்குள்ளே உயிர்த்திரு.. 
(சிநேகிதனே - அலைபாயுதே)

ஆயிரம் ஆசைகள் எனக்குள் பூக்கும் - அதன் 
அத்தனை சிறகும் உன்னையே தாக்கும். 
ஆயிரம் இசை எனக்குள் உயிர்க்கும் - அதன் 
அத்தனை ராகமும் உனக்குள் இசைக்கும்.. 
நீ வேறு நான் வேறல்ல.. 
நாம் வேறு காதல் வேறல்ல.. 
விடியும் வரை பேசிட 
முடியுமிந்த காதலால்.. 
அதன் பின்னும் பேசிட 
கூடிடுமே இந்த நெருக்கத்தால் 

ஒரு மாலையில் உன் கை கோர்த்துத்தான் 
ஒரு சாலையை நானும் கடந்திட்டேன்.. 
ஒரு காலையில் நேர்ந்த காயத்தை 
ஒரு இரவினில் வந்து ஆற்றினாய் 
உனக்குள்ளே பல திறமை 
ஒளிந்திருக்க நானறிவேன்.. 
எனக்குள்ளே ஒரு பொறுமை 
ஒளிந்திருக்க நீயறிவாய்.. 

அட தேனாய் உன் குரல் மாறுதே 
அதைக் குடித்திட தாகம் கூடுதே.. 
அட யாவும் சொல்லியபின்னுமே 
அடம்பிடிக்கிற உன் குணம் மாறுமா?

ஒரு மழைநாள் ஒன்றில் இருவரும் 
நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் நடந்திட்டோம்.. 
ஒரு கோடைவெயிலின் வெப்பத்தில் 
பூங்காவொன்றில் சந்தித்தோம்.. 
உனக்குள்ளே ஒரு மயக்கம் 
இருந்ததையும் நானறிவேன்.. 
எனக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் 
இருந்ததையும் நீயறிவாய்.. 

என் கனவினை நான் சொல்லிடும் 
நாள் வந்ததே.. 
என் எதிரினில் என் கனவிங்கே 
நடமாடுதே..
(ஒன்றா ரெண்டா ஆசைகள் - காக்க காக்க)உன்னைக் கண்ட நொடியில் அன்பே நான் பிறந்தேன் 
உள்ளத்திலே உன்னை உடுத்தி நான் அலைந்தேன்
உந்தன் ஒற்றை வார்த்தை என்னை இயக்கியதே 
என்றும் அது வேண்டும் என்று தவிக்கிறதே

தண்ணீருக்குள் உப்பாய் இனிப்பாய் நான் கரைந்தேன்
கண்ணீருக்குள் என்னைக் கொண்டு நான் கரைத்தேன் 
ஒரு கனவோ ஒரு நிஜமோ அது எதுவோ இயல்பதுவோ 
உன்னில் உறைந்தேன் என்னை மறந்தேனே 

காலை மாலை நேரம் இல்லை 
உந்தன் போதனை 
நான் தூங்கும் போதும் உன் நினைவு 
எந்தன் தலையணை 
கையில் கொஞ்சம் வண்ணம் கொண்டேன் 
உன்னை தீண்டினேன் 
என் வானமெங்கும் வண்ணம் செய்தாய் 
உன்னை வேண்டினேன்.. 
கையில் கொஞ்சம் வார்த்தை கொண்டேன் 
உன்னில் தூவினேன் 
என் வாழ்க்கைகொரு வார்த்தை செய்தாய் 
உன்னில் வாழ்கிறேன் 

தாயில்லா பிள்ளை என்னை தவிக்க வைக்கிறாய் 
என் தாயைப் போல உன்னைக் கண்டேன் சிறக்க வைக்கிறாய் 
சோகம் வந்த போது எல்லாம் சோர்வு நீக்கினாய் 
என் காலம் முழுதும் உன்னைக் கேட்டேன் நெஞ்சைத் தாக்கினாய் 
பூவைப் போல பூத்திருக்கும் எனது ஆசைகள்  
நீ வரும் வரையும் காத்திருக்கும் உயிரின் தேவைகள் 
உடனோ முரணோ ஏதும் எனக்கு சம்மதம்தான் 
உயிரோ கயிறோ தந்து செல்லு உன் விருப்பம்தான் 
(உப்புக்கல்லு தண்ணீர்க்கு - கருப்பசாமி குத்தகைக்காரர்)முன் இரவினில் பேசிய பேச்சுக்கள் 
பின் இரவினில் நிகழ்ந்திடும் என்று 
எந்த கிளி சொன்னது?

உனக்குள் நானும் 
எனக்குள் நீயும் 
வந்தது ஆதி கதை.. 
உனக்குள் நீயும் 
எனக்குள் நானும் 
சென்றது மீதி கதை.. 
ஆதிமுதலே நானும் உன்னில் 
அமிழ்ந்து போனேன் உண்மை 
மீதி காலம் எங்கு போவேன்?
வந்திட வேண்டும் அன்பே.. 

ஏதோ உனக்குள் ஒருசிறைதான் 
நீயே கொண்டாய் பலமுறைதான் 
அதனை விட்டுத் தள்ளிடு 
காதலை தொட்டு அள்ளிடு 
முன்னொரு காலம் நாம் வாழ்ந்த 
வாழ்க்கை வாழ 
இன்றொரு வாய்ப்பு வந்தது 
வாழ்ந்திட வா.. 

நேற்று என்பது பாரத்திலே 
நாளை என்பது தூரத்திலே 
இன்றுதான் அருகினிலே 
இமையின் நடுவினிலே 
உனதொரு கையில் ஒரு பூவாய் மாறிடவா
எனதொரு வாழ்க்கை உனக்கேதான் வார்த்திடவா.. 

நமக்கு இடையில் ஒரு மௌனம் 
வேண்டாம் அன்பே அது மரணம் 
நேரில் சிரித்துக் கொன்றாய் 
நினைவில் ரசித்து நின்றாய்.. 
இரவுகள் தோறும் உன்னோடு நானிருந்தேன் 
இனிவரும் இரவும் உனக்குள்தான் நானிருப்பேன்
(உனக்குள் நானே - பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம்
)


READ MORE - இசையும் நீயும்

என் இன்னொரு காதலும் உன்னிடமே

வெள்ளி, 28 ஜனவரி, 2011


இந்த வாழ்க்கை மிக அழகானது என காதலிப்பவர்களுக்கு தெரியும். வலியானது என்பதும் அவர்களுக்குத்தான் தெரியும். காதல் தவிர இந்த உலகத்தில் ஈர்ப்பும், இயக்கமும் தரக் கூடிய விஷயம் வேறேதுமில்லை. அவள் அழுதால் அழுது, அவன் சிரித்தால் சிரித்து, அவன் துவண்டால் தூக்கி நிறுத்தி, அவள் விழுந்தால் தாங்கி, இப்படி காதல் எல்லாமுமாய் நம்மை ஆளும் போது நாம் காதலால்தான் இயங்குகிறோம் என்பதை ஒப்புக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும்.

காதல் வயப்பட்ட இதயம் எப்போதும் இளமையாகவே இருக்கிறது - இது கிரேக்கப் பழமொழி.
நிச்சயமாய் மறுக்க முடியாது. முதல் முறை, இரண்டாம் முறை உன்னைச் சந்தித்ததை விட அதற்கடுத்த சந்திப்புகளில் நீ அழகாய்த்தான் தெரிந்தாய். நானும் அழகானேன். அதை என் தோழிகள் வாயிலாக கேட்டிருக்கிறேன்.. இந்த வாழ்க்கையும் அழகாகும். நாம் காதலால் வாழும் போது. வா எப்போதும் இளமையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம்.

நீ நீயாகத்தான் இருக்கிறாய். நான்தான் நானாக இல்லை - மு.மேத்தா.
எவ்வளவு நிதர்சனமான வரிகள். எப்போதும் போல் இருக்க முடிந்தால் நமக்குள் காதல் இல்லை என்று பொருள். எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை என்றால் நமக்குள் காதல் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். நீ எந்த அர்த்தத்தை உணர்ந்திருக்கிறாய். உண்மை சொல்லிவிட்டால்.. உனக்கு அறியத் தருவேன். இந்த மாபெரும் வாழ்க்கையில் இழையோடும் சிறு சிறு சந்தோஷங்களை, கொஞ்சல்களை, மிஞ்சல்களை, அதைத் தாங்கி வரும் என் அஞ்சல்களில்..

காதலிக்கப் படுகிறவனாக மட்டும் இருந்தால் போதாது, காதலிக்கப்படுகிறவனாக சொல்லப்படவும் வேண்டும் - ஜார்ஜ் எலியட்
நான் எப்போதோ என் கவிதைகளில் சொல்லிவிட்டேன். இன்னும் பிடித்து வாய்த்த பிள்ளையார் மாதிரி நீ இருக்கிறாய். என்னால் தோப்புக் கரணம் போட்டு உன் கவனத்தைக் கவர முடியாது. தொப்பென்று விழுந்து உன் காதலில் நனைந்ததை உன்னிடம் சொல்லிவிட்டேன். நீ தனியே குளித்து தலை துவட்டியிருப்பாய் என்று நினைக்கிறேன். சொல்லிவிடு உன் உள்ளே பூட்டி வைத்திருக்கும் காதலை.. காதல் வரும் சொல்லியனுப்பு.. அதுவரை உயிரோடு காத்திருப்பேன்.. உன் வீட்டருகில்..

உன் அலமாரியில்.. உன் படுக்கையருகில்.. உனக்குள்..

இனிமையான சந்தோஷமும் வலி மிகுந்த காயமுமே காதல் - பேர்ல் பெர்லி
நாம் இரணடையும் அனுபவித்து இருக்கிறோம். இனியும் என்ன மௌனம்? மடைதிற.. வெடித்துச் சிதறட்டும் உனக்குள் தேக்கி வைத்திருக்கும் காதல். இன்னுமோர் சந்திப்பில் நாம் பேச வேண்டியது நாம் காதலைக் குறித்தானதாக இருக்க வேண்டும்.

காதலே என் மதம். அதற்காக இறப்பேன். உனக்காக இறப்பேன் - ஜான் கீட்ஸ்
உலகத்தில் சமீபத்திய ஆய்வுப்படி தொண்ணூறு சதவீத தற்கொலைகள் காதல் தோல்வி காரணமாக நடந்திருக்கிறது. இதில் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திருமணம் செய்துகொள்ள தயாரான, தகுதியான இரண்டு பேர் நேசம் கொண்டு அனைத்தையும் பகிர்வதற்கு பெயர்தான் அந்த செயலுக்குத்தான் காதல் என்று பெயர். அது திருமணத்திற்குப் பின்னும் இருக்கக் கூடிய ஒன்று. அதை விட்டு ஒரு குடும்பத்தில் இணைந்து இருக்கும் போதே மற்ற ஒருவருடன் கொள்ளும் உறவுக்கு அல்லது தொடர்புக்கு பெயர் கள்ள உறவு. அது கள்ளக் காதல் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்க. காதல் என்பது எப்போதும் நல்ல காதல்தான். சில வார்த்தை பிரயோகங்களை நாம்தான் மாற்ற வேண்டும்.

காதலற்ற வாழ்க்கை வசந்தங்களற்ற, கனிகளற்ற மரத்தினைப் போன்றது - கலீல் கிப்ரான்
உண்மைதான். சில நாட்களாய் என் தோட்டத்தில் பூக்கள் மலர்வதில்லை. என் உயிர்செல்களில் துடிப்பு இல்லை. என் கண்கள் பார்வையை இழக்கின்றன. என் கைகள் பலவீனமாக இருக்கின்றன. இதயம் இரத்தத்தை கடத்துவதில் முரண்படுகின்றன. மூளைச்செல்கள் முரண்டு பிடிக்கின்றன. விரைவில் வந்துவிடு. ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றுவதை விட இந்த உலகில் வேறேதும் முக்கியம் இல்லை. இன்பமும் இல்லை.

காதல் என்பது நெருப்பு. உன் இதயம் குளிர்காயப்போகிறதா? அல்லது உன் வீடு தீப்பற்றப் போகிறதா? என்பதை உன்னால் தீர்மானிக்க முடியாது - ஜோன் கிராபோர்டு
என் இதயம் குளிர் காயவும், தீப்பற்றி எறியவும் சம்மதமே. நீதான் தீ வைக்கிறாய் எனில். அதற்காக தீப்பந்தம் ஏந்தி வராதே. என் இதயம் உன் காதலில் எரிந்துவிட்டது. அதன் சாம்பலையேனும் பாதுக்காக புறப்பட்டு வா. மீண்டும் பீனிக்ஸாய் உயிர்த்தெழுவேன். பின் உன் நிழலில் குளிர் காய்வேன்.

நான் உன்னைக் காதலிப்பேன். மரணமற்ற காதலாகும் அது. சூரியன் குளிர்ந்து போகும் வரை நட்சத்திரங்கள் முதுமையடையும் வரை நான் உன்னைக் காதலிப்பேன் - ஷேக்ஸ்பியர்
காதல் என்பது மரணமற்றது. அதற்கு இந்த உலகம் சாட்சி. எத்தனைக் காதலை இந்த உலகம் பார்த்திருக்கிறது. இன்றும் அவர்கள் காதல் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட மரணமற்ற காதல் நம்மை தேடி வந்திருக்கிறது. அணைத்துக் கொள்வோம் நமதிரு கைகளால்..

கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசையின் மீது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை வைப்பதே காதல் - மார்க் ட்வைன்
கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லைதான். காதலினூடாக வழங்கப்படும் சந்தோஷமும், துக்கமும் கூட கட்டுப்பாடற்றது. கட்டுப்படுத்த முடியாத இந்த இதயத்தை கட்டிப்போடும் வித்தை உன் குரலுக்கு உண்டு. கட்டுப்படுத்த  முடியவில்லை..கண்ணீரில் கரைகிறேன்.வலியால் துடிக்கிறேன்.  வந்துவிடு.

ஒரு ஆண் தான் ஒரு பெண்ணின் முதல் காதலாக இருக்க விரும்புகிறான். பெண்ணோ ஒரு ஆணின் கடைசிக் காதலாக இருக்க விரும்புகிறாள் - ஆஸ்கர் ஒயில்டு
இது எத்தனை உண்மை. என் முதல் காதலும் கடைசி காதலும் நீதானென அறிந்து கொள். நீ நினைப்பதும் நான் நினைப்பதும் எந்த புள்ளியில் வேறுபட்டாலும் நம்மால் இணைந்திருக்க முடியும் ஒரு முற்றத்தின் கோலத்தைப் போல அல்ல. நடச்சதிரங்களின் நெருக்கத்தைப் போல.

ஒரு பெண்ணைக் காதலிப்பதென்றால் அவளைக் கல்லினுள் இருந்து உயிர்ப்பிப்பது என்று பொருள். அடிமுதல் நுனிவரை காதலால் நீவி சாபமேற்று உறைந்து போன இரத்தத்தில் கனவுகளின் சூடேற்றுவது என்று பொருள் - சச்சிதானந்தன்
நீ என்னை உயிர்ப்பித்து விட்டாய். உயிர் கொண்டு திரியும் இந்த கவிதை பொம்மையை தொலைத்து விடாதே. பத்திரப்படுத்து. உன்னால் எதுவும் முடியும் எனபதை நானறிவேன். நீ என்னிடம் திரும்பி வருவாய் என்பதையும்.

 ஒரு காதல் தோல்வியிலிருந்து மீள இன்னொரு காதலே தீர்வெனில் என் இன்னொரு காதலும் உன்னிடமே - இவள் பாரதி
இதற்கு மேல் மேற்கோள் காட்ட முடியாது. இவையெல்லாம் சொல்லித்தான் நீ உன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது இல்லை. நமக்கான வாழ்க்கை அழைக்கிறது. வாழத் தயாராவோம். வாழ்வோம் மகிழ்வாய். உன் வாய் திறந்து ஒற்றை வார்த்தை சொல்வாய். காத்திருக்கிறேன் உன் அழைப்பிற்காய்..

READ MORE - என் இன்னொரு காதலும் உன்னிடமே